Om BDG

VÅR IDÉ

Det finns en stor mängd fina bolag i Norden som står inför ett ägarskifte. BDG möjliggör för bolagen att ta nästa steg i sin utveckling. 

En succession är ofta en svår fråga för entreprenören. BDG erbjuder möjlighet att sälja hela företaget eller att kvarstå som delägare tillsammans med BDG.

BDG är inte ute efter att ha ett kortsiktigt ägande. Vi tror på långsiktigt företagande och vill förvalta och vidareutveckla bolagen.

Vi gör inga dramatiska förändringar utan bygger på den redan existerande strukturen.

En grundförutsättning för att vi ska investera i ett företag är att det uppstår ett ömsesidigt förtroende mellan entreprenören och oss. Affärer är relationer och bolaget är ofta entreprenörens livsverk.

VÅRT TEAM

BDG drivs av personer med omfattande erfarenheter från operativa och rådgivande positioner i näringslivet.

          PER UEBEL

52 år

•Verksam inom H&M under 10 år i diverse ledande positioner i ett flertal europeiska länder.

•Country Manager/VD för Lindex Sverige och Lindex Tyskland

•VD/COO för Ica Sverige

•Koncernchef för Hemköp

•Koncernchef ör Plantasjen Group med placering i Oslo och Stockholm

•Interims-VD for Nille Group med placering i Oslo

•Omfattande operativ erfarenhet, med särskild styrka inom retail.

•Styrelseledamot i ett flertal bolag:
-Blomsterlandet
-Extenda
-Viametrics
-Nordic Shop Concept
-Pipe Sweden

       ULF WIKLUND

46 år

•Har studerat juridik och ekonomi vid Stockholms universitet.

•Tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt

•Verksam vid M&A Corporate på Linklaters advokatbyrå i Stockholm

•Grundare och Managing partner på Skarp Stockholm Advokatbyrå

•Över 15 års erfarenhet som rådgivare inom bolagsstyrning och transaktioner.

•Stor erfarenhet som rådgivare till styrelse, VD och CFO i expansiva bolag inom olika branscher.

•Har bl a varit rådgivare åt styrelsen vid notering respektive utköp av svenskt bolag vid Oslo Börs

 TRYGVE FJELDHEIM

• 43 år

•Från Drammen, Norge, som bott och arbetat i Stockholm under snart 20 år.

•Har läst ekonomi vid Handels-högskolan i Bergen och vid Duke University

•Verksam vid Bain & Co. i 8 år inom  främst M&A / Private Equity / transaktioner

•Omfattande erfarenhet av retail från Bain, Plantasjen, Blomsterlandet och Nille

•Internationell erfarenhet från Norden, USA, Australien och Sydafrika