investeringsstrategi

BDG förvärvar välskötta, mindre företag i syfte att långsiktigt förvalta och förädla vad säljarna byggt upp.

Vad gör vi?
 

 • BDG köper, utvecklar och förädlar stabila, mindre nordiska företag med ett värde på 10-50 MSEK
 • Vi fokuserar på aktiva säljare som kommit en bit i sin beslutsprocess, för att möjliggöra effektiva transaktioner
 • Utvecklingen av förvärvade företag har fokus på 3 områden:
       1. Att hjälpa till med strategi, företagsutveckling och operativ support (Program office)
       2. Att tillhandahålla shared services support till förvärvade företag, t ex inom försäljning och ekonomi
       3. Att utveckla och expandera företagets verksamhet genom BDGs operativa expertis och breda nätverk
 

Vår förvärvprofil:

 • Nordiska företag med ett värde på MSEK 10-50
 • Företag med konkret affärsidé som verkar i mogna marknader och segment
 • Företag med ett historiskt bevisad lönsam tillväxt och positiv långsiktig potential
 • Företag med ett positivt och stabilt kassaflöde med begränsat behov av investeringar
 • Företag som verkar inom en stabil bransch med begränsad exponering mot risk (globala, politiska, cykliska, teknologiska, valuta förändringar etc)
 • Företag som får positiva omdömen från sina kunder 

​Varför BDG?
 • BDG erbjuder en sund, flexibel styrning 
 • BDGs team har omfattande erfarenhet från såväl operativ verksamhet som transaktioner 
 • BDG har som mål att leverera ett stort mervärde för alla involverade parter
 • BDG köper för att äga. Vi köper inte i syfte att sälja vidare.