våra bolag

BDG förvärvar välskötta, mindre nordiska företag i syfte att långsiktigt förvalta och förädla vad säljarna byggt upp.


•BDG skall köpa, förvalta och utveckla små, stabila nordiska bolag

•Målet är att äga och förvalta bolagen – inte att göra exit

•BDG ska rikta sig mot bolag med låg risk, stabil verksamhet och med ett hälsosamt och stabilt kassaflöde, vilka har ett 
enterprise value mellan SEKM 10-30

•Målbolagens profil ska kunna möjliggöra en rimlig köpeskilling i förhållande till dess lönsamhet och en ekonomiskt sund transaktionsstruktur.

•BDGs team har omfattande erfarenheter från både operativ ledning, styrning och företagstransaktioner, men går inte själva in operativt i bolagen.

•BDG tillsätter en extern VD i de förvärvade bolagen. VD stöttas av BDGs team.

•BDG utvecklar målbolagen genom fokus på 3 områden:
1.Strategi, affärsutveckling och operativ assistans (Program Office)
2.Tillhandahålla shared services support till köpta bolag, exempelvis ekonomifunktion
3.Utnyttja BDG’s kontakter och nätverk för att hitta personal och affärsmöjligheter